Начало » РИК

РИК

05.10.2014 г.

СЪОБЩЕНИЕ

С Решение № 162-НС от 05.10.2014 год. РИК - Разград обявява край на изборния ден за избиране на народни представители в осемнадесети изборен район Разградски в 19:00 часа на 05.10.2014 г.

 
05.10.2014 г.

СЪОБЩЕНИЕ

В избирателен район №18-Разградски, изборният ден е открит във всички 202 секции (от тях 8 ПСИК).

 

 
05.10.2014 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Заседанието на Районната избирателна комисия е насрочено на 05 октомври 2014 г. от 06:00 часа. 
04.10.2014 г.

СЪОБЩЕНИЕ

 Заседанието на Районната избирателна комисия е насрочено на 04 октомври 2014 г. от 15:00 часа.
03.10.2014 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Заседанието на Районната избирателна комисия е насрочено на 03 октомври 2014 г. от 17:30 часа. 
02.10.2014 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Заседанието на Районната избирателна комисия е насрочено на 02 октомври 2014 г. от 17:50 часа. 
01.10.2014 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Заседанието на Районната избирателна комисия е насрочено на 01 октомври 2014 г. от 17:30 часа. 
30.09.2014 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Заседанието на Районната избирателна комисия е насрочено на 30 септември 2014 г. от 17:30 часа.

 
30.09.2014 г.

Уведомление за организация за транспортиране в деня на изборите на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването

Във връзка с произвеждането на избори за народни представители на 05.10.2014 г. и в изпълнение на Решение № 842-НС от 04.09.2014 г. на ЦИК, на територията на РИК 18 - РАЗГРАДСКИ е създадена организация за транспортиране в деня на изборите на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването.

 

Нуждаещите се могат да подават заявки както следва:

 

Община Дата Телефон за връзка Час
Разград - до 03.10.2014 г. включително; 084 618 133 от 9:00 ч. до 12:00 ч.
и от 14:00 ч. до 16:00 ч.
- на 04.10.2014 г. 084 618 133 от 9:00 ч. до 12:00 ч.
и от 13:00 ч. до 16:00 ч.
- на 05.10.2014 г. 084 618 133
084 618 245
от 7:00 ч. до 18:00 ч. непрекъснато
Кубрат до 03.10.2014 г.
включително през работните дни
0848 72020 от 9:00 ч. до 12:00 ч.
и от 13:00 ч. до 16:00 ч.
на 05.10.2014 г. 0848 72020 от 7:00 ч. до 18:00 ч.
Завет на 04.10.2014 г. 08442/20 70
0877 208 445
от 9:00 ч. до 16:00 ч.
на 05.10.2014 г. 08442/20 70
0877 208 445
от 8:00 ч. до 16:00 ч.
Лозница до 05.10.2014г. 08475 2551;
084 898713;
0886 100 699
от 8:00 ч. до 16:00 ч.
Исперих до 05.10.2014г. 0884 94 88 42;
0884 94 40 26
от 8:00 ч. до 16:00 ч.
Цар Калоян до 05.10.2014г. 08424 23-16;
0886 497084
от 8:00 ч. до 16:00 ч.
Самуил до 04.10.2014 г. включително 084 77 20-20 от 8:00 ч. до 12:00 ч.
и от 13:00 ч. до 17:00 ч.
на 05.10.2014 г. 084 77 20-20 от 7:00 ч. до 18:00 ч. непрекъснато

 

Заявителите трябва да посочат:

 

- адреса, от който да бъдат взети

- номера на секцията, в която ще гласуват

- дали се придвижват с инвалидна количка.

 
29.09.2014 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Г Р А Ф И К

за раздаване по общини на бюлетини и други изборни книжа и материали
за изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.


Място - стая 803 на Областна администрация Разград 


01.10.2014 г. /сряда/


1. Община Разград - 9.00 - 9.45 часа

2. Община Исперих - 9.45 - 10.15 часа

3. Община Кубрат - 10.15 - 10.45 часа

4. Община Завет - 10.45 - 11.00 часа

5. Община Лозница - 11.00 - 11.15 часа

6. Община Самуил - 11.15 - 11.30 часа

7. Община Цар Калоян - 11.30 - 11.45 часа

 

 
29.09.2014 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Членовете на секционните избирателни комисии, регистрирани в Дирекция „Бюро по труда" като безработни, следва да имат предвид задълженията си по чл. 18, ал. 5 от Закона за насърчаване на заетостта - безработни лица при включването им в заетост в секционните избирателни комисии е необходимо да уведомят в срок от 7 (седем) работни дни поделенията на Агенцията по заетостта за възникналата промяна в декларираните от тях обстоятелства.

 
29.09.2014 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Заседанието на Районната избирателна комисия е насрочено на 29 септември 2014 г. от 17:30 часа. 
26.09.2014 г.

СЪОБЩЕНИЕ

 Заседанието на Районната избирателна комисия е насрочено на 26 септември 2014 г. от 17:45 часа.
25.09.2014 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Заседанието на Районната избирателна комисия е насрочено на 25 септември 2014 г. от 17:45 часа. 
24.09.2014 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Заседанието на РИК Разград на 24.09.2014 г. ще се състои от 19:00 ч
23.09.2014 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Заседанието на Районната избирателна комисия е насрочено на 23 септември 2014 г. от 17:30 часа. 
20.09.2014 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Заседанието на Районна избирателна комисия-Разград на 21 септември 2014 г. е насрочено за 10:30 часа. 
18.09.2014 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Заседанието на Районната избирателна комисия е насрочено на 18 септември 2014 г. от 17:30 часа. 
16.09.2014 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Заседанието на Районната избирателна комисия е насрочено на 16 септември 2014 г. от 17:30 часа. 
16.09.2014 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" към Министерство на регионалното развитие осигурява справка за номера на избирателната секция и мястото на гласуване в изборите за народни представители за Народно събрание на 05.10.2014 г. за всички български граждани.

Всеки избирател може да провери адреса на избирателната си секция по следните начини:

  • Чрез SMS на номер 18429, като в текста на SMS се изписват единствено десетте цифри на ЕГН. Системата връща SMS с номера и адреса на избирателната секция за изпратения ЕГН.

Номерът 18429 е единен и за трите мобилни оператора (МТел, Глобул и Виваком). Цената на един SMS e 25 стотинки без ДДС.

 

  • Чрез безплатен телефонен номер за цялата страна, избран от стационарен или мобилен телефон - 0800 1 4726 („0800 1 GRAO").

 
12.09.2014 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Заседанието на Районната избирателна комисия е насрочено на 12 септември 2014 г. от 17:30 часа. 
09.09.2014 г.

СЪОБЩЕНИЕ

 

за провеждане на обученията на членовете на СИК по общини

 

ОБЩИНА ДАТА ЧАС
Цар Калоян 23.09.2014 г. 10:00 ч.
Исперих 24.09.2014 г. 13:00 ч.
Кубрат 25.09.2014 г. 14:00 ч.
Лозница 26.09.2014 г. 10:00 ч.
Самуил 29.09.2014 г. 10:00 ч.
Завет 30.09.2014 г. 10:00 ч.
Разград 02.10.2014 г. 9:00 ч. за СИК от № 182600001 до № 182600029
14:00 ч. за СИК от № 182600030 до № 182600068

 
09.09.2014 г.

СЪОБЩЕНИЕ

РИК Разград указва на политическите партии и коалиции, представящи за публикуване на Списък на ПРЕДСТАВИТЕЛИ на кандидатски листи на партии и коалиции, регистрирани в 18-ти МИР-Разградски в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г., че следва да съобразят документацията си с решение № 717-НС/15.08.2014 г. на ЦИК, като представят:

Списък с имената, ЕГН, номер и дата на пълномощното на съответния представител, се изготвя съгласно предложения образец и се представя на хартиен и на технически носител във формат excel :

 

№ по ред Собствено, бащино и фамилно име на представителя ЕГН на представителя № и дата на пълномощното
1      
2      
3      
...      
194      

Списък с имената, ЕГН, номер и дата на пълномощното на съответния представител във формат  excel  изтегли от тук

Техническият носител следва да бъде диск или USB-флаш памет.


Всяка партия или коалиция, регистрирала кандидатска листа в 18-ти МИР-Разградски,

може

да упълномощи до 194 представители.

 

Списъкът на представителите се предава  до 17:00 ч. на 04.10.2014 г.

 
09.09.2014 г.

СЪОБЩЕНИЕ

РИК Разград указва на политическите партии и коалиции, подаващи заявления за регистрация на ЗАСТЪПНИЦИ/ЗАМЕСТВАЩИ ЗАСТЪПНИЦИ на кандидатски листи на партии и коалиции, регистрирани в 18-ти МИР-Разградски в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г., че следва да съобразят документацията си с решение № 716-НС/15.08.2014 г. на ЦИК, като представят:

Заявление за регистрация на застъпници по образец (Приложение № 39-НС от изборните книжа) на хартиен носител, придружено със Списък с имената и ЕГН на застъпниците, изготвен съгласно образеца, посочен в Приложение № 39-НС от изборните книжа:

 

№ по ред Собствено, бащино и фамилно име на застъпника ЕГН на застъпника
1    
2    
3    
...    

Списък с имената и ЕГН на застъпниците във формат  excel  изтегли от тук

Предложение за регистрация на заместващи застъпници по образец (Приложение № 41-НС от изборните книжа) на хартиен носител, придружено със Списък с имената и ЕГН на заместващите и замесваните застъпници, изготвен съгласно образеца, посочен в Приложение № 41-НС от изборните книжа:

№ по ред Собствено, бащино, фамилно име на заместващия застъпник ЕГН на
заместващия застъпник
Собствено, бащино, фамилно име и ЕГН на регистрирания застъпник, който се замества
1      
2      
3      
...      

Списък с имената и ЕГН на заместващите и заместваните застъпници във формат  excel  изтегли от тук

Техническият носител следва да бъде диск или USB-флаш памет.


Всяка партия или коалиция, регистрирала кандидатска листа в 18-ти МИР-Разградски,

може

да регистрира до 194 застъпници

или

да замени до 64 застъпници.

 

Застъпниците се регистрират до 17:00 ч. на 03.10.2014 г.

Заместващите застъпници се регистрират до 17:00 ч. на 04.10.2014 г.

 
09.09.2014 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Заседанието на Районната избирателна комисия е насрочено на 09 септември 2014 г. от 17:30 часа. 
04.09.2014 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Заседанието на Районната избирателна комисия е насрочено на 04 септември 2014 г. от 17:30 часа. 
03.09.2014 г.

СЪОБЩЕНИЕ

 В РИК-Разград уведомява, че са изготвени удостоверенията на регистрираните кандидати за народни за народни представители от 18-ти избирателен район-Разградски за участие в изборите за народни представители за Народно събрание на 5 октомври 2014 г.
Същите могат да бъдат получени от представляващите партията/коалицията, от самите кандидати или от вписаните в регистъра лица за контакти.
03.09.2014 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Заседанието на Районната избирателна комисия е насрочено на 03 септември 2014 г. от 17:30 часа. 
02.09.2014 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Заседанието на Районната избирателна комисия е насрочено на 02 септември 2014 г. от 17:30 часа.  
25.08.2014 г.

СЪОБЩЕНИЕ

В определения с чл. 153, ал.1 от Изборния кодекс и Решение № 4-НС/18.08.2014 г. на РИК-Разград краен срок (до 18:00 часа на 25.08.2014 г.), не са постъпвали документи за регистрация на инициативните комитети от 18-ти избирателен район-Разградски за участие в изборите за народни представители за Народно събрание на 5 октомври 2014 г.
25.08.2014 г.

СЪОБЩЕНИЕ

РИК Разград указва на политическите партии и коалиции, подаващи заявления за регистрация на кандидатски листи за изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г., че следва да съобразят документацията си с решение № 697-НС/14.08.2014 г. и с решение № 771-НС/22.08.2014 на ЦИК, като представят предложението си за кандидатска листа и на технически носител в Excel формат под формата на списък, в който кандидатите се вписват по реда, по който са подредени в предложението по чл. 255, ал. 1, т. 1 от ИК (Приложение № 64-НС от изборните книжа).
Списъкът съдържа следните 6 (шест) колони:
- номер по ред;
- ЕГН;
- собствено име;
- бащино име;
- фамилно име;
- наименованието (абревиатурата) на партията или коалицията, регистрирала кандидата.
Примерен списък може да изтеглите от тук.
Техническият носител се представя едновременно с документите за регистриране на кандидатските листи съгласно Решение № 697-НС от 14 август 2014 г. на ЦИК. Техническият носител следва да бъде диск или USB-флаш памет.
Съгласно т. 6, изречение второ от решение № 697-НС/14.08.2014 г. и решение № 649-НС/06.08.2014 г. на ЦИК, всяка регистрирана в ЦИК партия или коалиция може да представи кандидатска листа, състояща се от не повече от 8 (осем) кандидати за народни представители от 18-ти изборен район Разградски.
Съгласно свое решение № 5-НС/18.08.2014 г. , РИК-Разград ще приема документи за регистрация на кандидатски листи всеки календарен ден до 2 септември 2014 г. включително от 9:00 ч. до 17:00 ч. непрекъснато в сградата на Общинска администрация-Разград, ул. „Бели Лом" № 37а, етаж 1, стая 106, а на 02.09.2014 г - до 18:00 часа.

 

 
22.08.2014 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Заседанието на Районната избирателна комисия е насрочено на 25 август 2014 г. от 17:30 часа. Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол