Начало » Решения

Решения

Районна избирателна комисия Разград


РЕШЕНИЕ
№ 100-НС
Разград, 30.09.2014

ОТНОСНО: поправка на техническа грешка в Решение № 49-НС от 03.09.2014 г. на РИК-Разград относно член на СИК № 183600001 и СИК № 183600007 в ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН, предложен от ПП АТАКА

Установено е, че в Решение на РИК-Разград № 49-НС от 03.09.2014 г. , отнасящо се до назначаване на членовете на СИК в община Цар Калоян, предложени от ПП АТАКА, вместо предложеният Цони Петров Казаков от ПП АТАКА, в СИК № 183600001 е назначен Марин Донев Маринов.
След извършена проверка в приложените документи към предложението на кмета на община Цар Калоян се установи, че назначените членовете на СИК в община Цар Калоян с Решение на РИК-Разград № 49-НС от 03.09.2014 г. съответстват на писменото предложение на кмета на община Цар Калоян, но писменото предложение на кмета на община Цар Калоян не съответства на предложения от ПП АТАКА член на СИК № 183600001.
Постъпило е писмено предложение от Хинко Хинков, в качеството му на упълномощен представител на ПП „ГЕРБ", заведено във входящия регистър на Районна избирателна комисия в изборен район № 18-Разградски с вх. № 145/30.09.2014 г. в 16:40 ч., относно допълване на списъка на резервни членове на СИК и промени в съставите на СИК в ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН, назначени с Решение на РИК № 49-НС от 03.09.2014 г. за СИК № 183600007.
С оглед на изложеното, на основание чл. 72, ал. 1, т. 1, т. 4 и т. 5 от ИК и като взе предвид предложения член на СИК в ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН от ПП АТАКА в СИК № 183600001, Районна избирателна комисия в 18-ти избирателен район-Разградски,

 

Р Е Ш И:

 

Допуска поправка в Решение на РИК-Разград № 49-НС от 03.09.2014 г. , както следва:

1. Допълва списъка на резервните членове, предложени от ПП „ГЕРБ", както следва:
Павлинка Колева Драгойчева.

2. Освобождава следните членове на СИК в община Цар Калоян и анулира издадените им удостоверения:
- от СИК № 183600001 - Марин Донев Маринов, представител на ПП АТАКА;
- от СИК № 183600007 - Доника Василева Василева, представител на ПП ГЕРБ;

3. Назначава следните членове на СИК в община Цар Калоян:
- в СИК № 183600001 на длъжността „член" - Цони Петров Казаков, предложен от ПП АТАКА;
- от СИК № 183600007 на длъжността „член" - Павлинка Колева Драгойчева, представител на ПП ГЕРБ;


Решението може да се оспори пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Джанан Родоплу

СЕКРЕТАР:
Петя Стефанова

* Публикувано на 30.09.2014 в 19:31 часа

Свързани решения:

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол