Начало » Решения

Решения

Районна избирателна комисия Разград


РЕШЕНИЕ
№ 80-НС
Разград, 23.09.2014

ОТНОСНО: Упълномощаване на членове на РИК-Разград за приемане на бюлетини и изборни книжа, предназначени за изборен район № 18-Разград и осъществяване на контрол при транспортирането и доставката на същите

Със свое писмо с изх. № НС-15-175/17.09.2014 г., заведено в РИК-Разград с вх. № 77/18.09.2014 г., ЦИК указва на всяка РИК да вземе решение за упълномощаване на двама/трима свои членове от различни политически сили, които да получат от „Печатницата БНБ" АД гр. София хартиените бюлетини и останалите изборни книжа, както и да осъществят контрол при транспортирането и доставката им в изборния район.

С писмо с изх. № 08-01-29/18.09.2014 г., заведено в РИК-Разград с вх. № 84 от 19.09.2014 г., областният управител на област Разград препраща писмо от и.д. главен секретар на МС с изх. № 02.04-245/17.09.2014 г., съдържащо утвърден от ЦИК график по изборни райони за получаване от „Печатницата БНБ" АД гр. София на бюлетини и изборни книжа.

С вх. № 85/19.09.2014 г. в РИК-Разград е заведено писмо с изх. № 08-01-29 от 19.09.2014 г. от главния секретар на Областна администрация Разград, с приложена Заповед № РД-20-17/19.09.2014 г. на областния управител на област Разград за определяне на помещението, в което ще се съхраняват доставените от „Печатницата БНБ" АД гр. София хартиени бюлетини и изборни книжа до предаването им на общините.

 

С оглед на изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и т. 13 от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия в 18-ти избирателен район-Разградски,

 

Р ЕШ И:

РИК-Разград упълномощава:

Име,презиме и фамилия ЕГН Телефон ПП/КП
Джанан Мустафа Родоплу ... 0888 348 002  ПП ДПС
Петя Станчева Стефанова ... 0885 999 132  КП КБ
Георги Иванов Найденов ... 0895 472 015  КП ББЦ

със следните права:

1. Да приемат от „Печатницата БНБ" АД гр. София хартиените бюлетини и изборните книжа, предназначени за 18-ти изборен район-РАЗГРАДСКИ и да подпишат съответния приемателно-предавателен протокол.

2. Да осъществят контрол при транспортирането и доставката на бюлетините от „Печатницата БНБ" АД гр. София до Областна администрация гр. Разград и да подпишат Констативен протокол, удостоверяващ доставянето им до помещението, определено със Заповед № РД-20-17/19.09.2014 г. на областния управител на област Разград, където ще се съхраняват до предаването им на общините.

Решението да се изпрати до ЦИК, МС, областна администрация Разград и „Печатницата БНБ" АД гр. София.

Решението може да се оспори в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Джанан Родоплу

СЕКРЕТАР:
Р. Башакова

* Публикувано на 23.09.2014 в 20:08 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол