Начало » Решения

Решения

Районна избирателна комисия Разград


РЕШЕНИЕ
№ 74-НС
Разград, 18.09.2014

ОТНОСНО: назначаване състав на ПСИК в ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Със заповед № 222/12.09.2014 г. на кмета на община Цар Калоян е образувана една подвижна избирателна секция за гласуване с подвижна избирателна кутия. Със свое Решение № 68-НС/16.09.2014 г. , РИК-Разград е формирала и утвърдила единния й номер.
Постъпило е писмено предложение от кмета на община Цар Калоян с изх. № 789 от 18.09.2014 г., заведено във входящия регистър на Районна избирателна комисия в изборен район № 18-Разградски с вх. № 78 на 18.09.2014 г. за състав на една подвижна секционна избирателна комисия (ПСИК) в община Цар Калоян в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г., заедно с всички изискуеми документи по чл. 91, ал. 8 от Изборния кодекс (ИК), както и протокол от 16.09.2014 г. за проведените консултации за състав на ПСИК между партиите и коалициите, посочени в ИК.
При консултациите е постигнато съгласие между участниците по отношение на състава на ПСИК в община Цар Калоян.
Предложеният състав на ПСИК в община Цар Калоян отговаря на изискванията чл. 92, ал. 1, 3, 5, 6 и 7 от ИК, на раздел „Състави на СИК" от Решение на ЦИК № 672-НС от 13.08.2014 г. и Решение на ЦИК № 881-НС/08.09.2014 г.
Районната избирателна комисия не констатира нередовности в представените документи.
Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4, чл. 89, ал. 2 във връзка с чл. 92, ал. 3, 4, 6 и 7 от ИК, Раздел VІ от Методически указания за районните избирателни комисии - част І, за изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г., приети с Решение № 793-НС от 27 август 2014 г. на ЦИК и Решение на РИК-Разград № 68-НС от 16.09.2014 г. , Районна избирателна комисия в 18-ти избирателен район-Разградски,


Р Е Ш И:


1. Назначава една подвижна секционна избирателна комисия (ПСИК) в община Цар Калоян съгласно Приложение № 1 към настоящото решение.
Решението може да оспори пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му.
 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Джанан Родоплу

СЕКРЕТАР:
Петя Стефанова

* Публикувано на 18.09.2014 в 19:49 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол