Начало » Решения

Решения

Районна избирателна комисия Разград


РЕШЕНИЕ
№ 58-НС
Разград, 12.09.2014

ОТНОСНО: промени в състава на СИК на територията на ОБЩИНА ИСПЕРИХ, назначени с Решение на РИК-Разград № 48-НС от 03.09.2014 г.

Постъпило е писмено предложение от Гюнай Хюсмен Хюсмен, упълномощен представител на ПП ДПС, заведено във входящия регистър на Районна избирателна комисия в изборен район № 18-Разградски с вх. № 610/12.09.2014 г. в 09:35 ч., относно промени в състава на СИК, назначени с Решение на РИК-Разград № 48-НС от 03.09.2014 г. на територията на община Исперих в с. Лудогорци с № 181400023 и утвърдените резервни членове на СИК.

Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 1, т. 4 и т. 5 от ИК, Районна избирателна комисия в 18-ти избирателен район-Разградски,

 

Р Е Ш И:

 

1. Заличава от списъка на резервните членове на СИК в община Исперих Деян Сашев Асенов с ЕГН-..., предложен от ПП ДПС.
2. Освобождава Неждие Ниязи Мехмед, ЕГН-..., от длъжността „председател" на СИК № 181400023 в с. Лудогорци, община Исперих и анулира издадените й удостоверение.
3. Допълва и утвърждава списъка на резервните членове на СИК в община Исперих с лицето Емине Акиф Расим, ЕГН-..., с висше образование, специалност педагогика, предложена от ПП ДПС.
4. Назначава на длъжността „председател" в СИК № 181400023 в с. Лудогорци, община Исперих Емине Акиф Расим, ЕГН-..., с висше образование, специалност педагогика, предложена от ПП ДПС.

Решението може да оспори пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Джанан Родоплу

СЕКРЕТАР:
Петя Стефанова

* Публикувано на 12.09.2014 в 19:09 часа

Свързани решения:

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол