Начало » Решения

Решения

Районна избирателна комисия Разград


РЕШЕНИЕ
№ 40-НС
Разград, 02.09.2014

ОТНОСНО: регистрация на кандидатска листа за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г., издигната в 18-ти изборен район-Разградски от коалиция „БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА”

Постъпило е предложение от коалиция „БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА", подписано от представляващите коалицията Николай Тихомиров Бареков, Румен Маринов Йончев, Драгомир Желчев Стефанов и Кънчо Янев Филипов, заведено във входящия регистър на кандидатските листи в изборен район № 18-Разградски за участие в изборите за народни представители за Народно събрание на 05.10.2014 г. под № 20 на 2 септември 2014 г. в 11:40 ч. относно регистрация на следните кандидати:

 

№ по ред Имена ЕГН Постоянен адрес
1. Димитър Василев Аврамов ... ...
2. Радостин Георгиев Киров ... ...
3. Иван Тодоров Киров ... ...
4. Анета Йосифова Тодорова ... ...
5. Юлиан Илиев Колев ... ...
6. Христо Атанасов Коев ... ...
7. Виолета Цонева Илиева ... ...
8. Станимир Райков Стойчев ... ...

 

Предложението е представено от Димитър Василев Аврамов, в качеството му на упълномощен представител на коалицията с пълномощно, подписано от представляващите коалицията.

Към предложението са приложени следните документи:

1. Предложение по чл. 255, ал. 1 от ИК (Приложение № 64 от изборните книжа ), подписано от представляващите коалицията - оригинал;

2. Заявления от кандидатите (Приложение № 66 от изборните книжа ) - 8 (осем) бр. в оригинал;

3. Декларации от кандидатите (Приложение № 67 от изборните книжа ) - 8 (осем)  бр. в оригинал;

4. Декларации от кандидатите (Приложение № 68 от изборните книжа ) - 8 (осем) бр. в оригинал;

5. Пълномощно от представляващите коалицията - оригинал.

6. Други документи - диск с имената и ЕГН на издигнатия кандидат.

Съгласно посочените в предложението данни, всички издигнати кандидати са навършили 21 години .

Коалиция „БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА" е регистрирана за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. с Решение № 741-НС от 20.08.2014 г. на Централна избирателна комисия и е вписана с вх. № 4 от 18.08.2014 г. в Публичния електронен регистър на партиите и коалициите, регистрирани за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. (чл. 57, ал. 1, т. 13, буква „а" от ИК).

 

Районната избирателна комисия не констатира нередовности в подадените документи.

 

С оглед на изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и т. 8 във връзка с чл. 253, ал. 3, чл. 255 и чл. 258, ал. 1 от Изборния кодекс и Решение № 649-НС/06.08.2014 г. , Решение № 697-НС/14.08.2014 г. , Решение № 741-НС от 20.08.2014 г. и Решение № 771-НС/22.08.2014 г. на Централната избирателна комисия, Районна избирателна комисия в 18-ти избирателен район-Разградски,

 

Р Е Ш И:

 

Регистрира и обявява кандидатската листа за народни представители в изборите на 5 октомври 2014 г., издигната и подредена от коалиция „БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА" в изборен район № 18 - Разградски, както следва:

 

№ по ред Имена ЕГН Постоянен адрес
1. Димитър Василев Аврамов ... ...
2. Радостин Георгиев Киров ... ...
3. Иван Тодоров Киров ... ...
4. Анета Йосифова Тодорова ... ...
5. Юлиан Илиев Колев ... ...
6. Христо Атанасов Коев ... ...
7. Виолета Цонева Илиева ... ...
8. Станимир Райков Стойчев ... ...

Решението може да оспори пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Джанан Родоплу

СЕКРЕТАР:
Петя Стефанова

* Публикувано на 02.09.2014 в 20:06 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол