Начало » Решения

Решения

Районна избирателна комисия Разград


РЕШЕНИЕ
№ 39-НС
Разград, 02.09.2014

ОТНОСНО: регистрация на кандидатска листа за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г., издигната в 18-ти изборен район-Разградски от коалиция „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК”

Постъпило е предложение от коалиция „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК", подписано от представляващите коалицията Божидар Цецов Лукарски, Радан Миленов Кънев, Меглена Щилиянова Кунева, Корман Якубов Исмаилов, Николай Нанков Ненчев и проф. Тодор Александров Танев, заведено във входящия регистър на кандидатските листи в изборен район № 18-Разградски за участие в изборите за народни представители за Народно събрание на 05.10.2014 г. под № 19 на 2 септември 2014 г. в 11:25 ч. относно регистрация на следните кандидати:

 

№ по ред Имена ЕГН Постоянен адрес
1. Мюйессер Хасан Солак ... ...
2. Теодор Борисов Ролев ... ...
3. Мирослав Цанев Маринов ... ...
4. Васил Тодоров Василев ... ...
5. Исмаил Ахмедов Касабов ... ...
6. Нина Благовестова Цонева ... ...
7. Садетин Сабритин Басри ... ...
8. Владимир Иванов Матеев ... ...

 

Предложението е представено от Мюйессер Хасан Солак, в качеството й на упълномощен представител на коалицията с пълномощно, подписано от представляващите коалицията.

Към предложението са приложени следните документи: 

1. Предложение по чл. 255, ал. 1 от ИК (Приложение № 64 от изборните книжа ), подписано от представляващите коалицията - оригинал;

2. Заявления от кандидатите (Приложение № 66 от изборните книжа ) - 8 (осем) бр. в оригинал;

3. Декларации от кандидатите (Приложение № 67 от изборните книжа ) - 8 (осем)  бр. в оригинал;

4. Декларации от кандидатите (Приложение № 68 от изборните книжа ) - 8 (осем) бр. в оригинал;

5. Пълномощно от представляващите коалицията - оригинал.

6. Други документи - диск с имената и ЕГН на издигнатия кандидат.

Съгласно посочените в предложението данни, всички издигнати кандидати са навършили 21 години .

Коалиция „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК" е регистрирана за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. с Решение № 745-НС от 20.08.2014 г. на Централна избирателна комисия и е вписана с вх. № 5 от 19.08.2014 г. в Публичния електронен регистър на партиите и коалициите, регистрирани за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. (чл. 57, ал. 1, т. 13, буква „а" от ИК).

Районната избирателна комисия не констатира нередовности в подадените документи.

С оглед на изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и т. 8 във връзка с чл. 253, ал. 3, чл. 255 и чл. 258, ал. 1 от Изборния кодекс и Решение № 649-НС/06.08.2014 г. , Решение № 697-НС/14.08.2014 г. , Решение № 745-НС от 20.08.2014 г. и Решение № 771-НС/22.08.2014 г. на Централната избирателна комисия, Районна избирателна комисия в 18-ти избирателен район-Разградски,

 

Р Е Ш И:

 

Регистрира и обявява кандидатската листа за народни представители в изборите на 5 октомври 2014 г., издигната и подредена от коалиция „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК" в изборен район № 18 - Разградски, както следва:

 

№ по ред Имена ЕГН Постоянен адрес
1. Мюйессер Хасан Солак ... ...
2. Теодор Борисов Ролев ... ...
3. Мирослав Цанев Маринов ... ...
4. Васил Тодоров Василев ... ...
5. Исмаил Ахмедов Касабов ... ...
6. Нина Благовестова Цонева ... ...
7. Садетин Сабритин Басри ... ...
8. Владимир Иванов Матеев ... ...

Решението може да оспори пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Джанан Родоплу

СЕКРЕТАР:
Петя Стефанова

* Публикувано на 02.09.2014 в 20:01 часа

Свързани решения:

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол