Начало » Решения

Решения

Районна избирателна комисия Разград


РЕШЕНИЕ
№ 34-НС
Разград, 01.09.2014

ОТНОСНО: регистрация на кандидатска листа за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г., издигната в 18-ти изборен район-Разградски от политическа партия „НОВОТО ВРЕМЕ”

Постъпило е предложение от политическа партия „НОВОТО ВРЕМЕ", подписано от Стефан Иванов Ненчовски, в качеството му на упълномощен представител на партията с пълномощно, подписано от Росица Йовчева Кабзева-Дикина - председател и представляваща партията, заведено във входящия регистър на кандидатските листи в изборен район № 18-Разградски за участие в изборите за народни представители за Народно събрание на 05.10.2014 г. под № 14 на 1 септември 2014 г. в 15:33 ч. за регистрация на следните кандидати:

№ по ред Имена ЕГН Постоянен адрес
1. Тодор Веселинов Терзиев ... ...
2. Радка Маринова Крумова ... ...
3. Стефан Стефанов Вълков ... ...

Предложението е представено от Стефан Иванов Ненчовски .

Към предложението са приложени следните документи:

1. Предложение по чл. 255, ал. 1 от ИК (Приложение № 64 от изборните книжа), подписано от Стефан Иванов Ненчовски - оригинал;

2. Заявления от кандидатите (Приложение № 66 от изборните книжа) - 3 (три) бр. в оригинал;

3. Декларации от кандидатите (Приложение № 67 от изборните книжа) - 3 (три)  бр. в оригинал;

4. Декларации от кандидатите (Приложение № 68 от изборните книжа) - 3 (три) бр. в оригинал;

5. Пълномощно от председателя и представляващ партията Росица Йовчева Кабзева-Дикина - оригинал.

6. Други документи - диск с имената и ЕГН на издигнатия кандидат.

Съгласно посочените в предложението данни, всички издигнати кандидати са навършили 21 години .

Политическа партия „НОВОТО ВРЕМЕ" е регистрирана за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. с Решение № 750-НС от 20.08.2014 г. на Централна избирателна комисия и е вписана с вх. № 20 от 20.08.2014 г. в Публичния електронен регистър на партиите и коалициите, регистрирани за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. (чл. 57, ал. 1, т. 13, буква „а" от ИК).

Районната избирателна комисия не констатира нередовности в подадените документи.

С оглед на изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и т. 8 във връзка с чл. 253, ал. 3, чл. 255 и чл. 258, ал. 1 от Изборния кодекс и Решение № 649-НС/06.08.2014 г. , Решение № 697-НС/14.08.2014 г. , Решение № 750-НС от 20.08.2014 г. и Решение № 771-НС/22.08.2014 г. на Централната избирателна комисия, Районна избирателна комисия в 18-ти избирателен район-Разградски,

 

Р Е Ш И:

 

Регистрира и обявява кандидатската листа за народни представители в изборите на 5 октомври 2014 г., издигната и подредена от Политическа партия „НОВОТО ВРЕМЕ" в изборен район № 18 - Разградски, както следва:

№ по ред Имена ЕГН Постоянен адрес
1. Тодор Веселинов Терзиев ... ...
2. Радка Маринова Крумова ... ...
3. Стефан Стефанов Вълков ... ...

Решението може да оспори пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му.  

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Джанан Родоплу

СЕКРЕТАР:
Петя Стефанова

* Публикувано на 01.09.2014 в 21:12 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол