Начало » Решения

Решения

Районна избирателна комисия Разград


РЕШЕНИЕ
№ 33-НС
Разград, 01.09.2014

ОТНОСНО: регистрация на кандидатска листа за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г., издигната в 18-ти изборен район-Разградски от коалиция „ЛЕВИЦАТА И ЗЕЛЕНАТА ПАРТИЯ”

Постъпило е предложение от коалиция „ЛЕВИЦАТА И ЗЕЛЕНАТА ПАРТИЯ", подписано от Марина Драгомирецкая и Маргарита Милева, в качеството им на представляващи коалицията, заведено във входящия регистър на кандидатските листи в изборен район № 18-Разградски за участие в изборите за народни представители за Народно събрание на 05.10.2014 г. под № 13 на 1 септември 2014 г. в 15:15 ч. за регистрация на следните кандидати:

№ по ред Имена ЕГН Постоянен адрес
1. Снежана Иванова Желязкова ... ...
2. Мариян Йорданов Димитров ... ...
3. Соня Йорданова Терзиева ... ...
4. Деница Ванева Йорданова ... ...
5. Иван Йорданов Иванов ... ...
6. Елица Боянова Йорданова ... ...
7. Мариана Румянова Костадинова ... ...
8. Ивелин Мариянов Димитров ... ...

Предложението е представено от Мариян Йорданов Димитров, в качеството му на упълномощен представител с пълномощно от 28.08.2014 г., подписано от Марина Драгомирецкая и Маргарита Милева.

Към предложението са приложени следните документи:

1. Предложение по чл. 255, ал. 1 от ИК (Приложение № 64 от изборните книжа), подписано от Марина Драгомирецкая и Маргарита Милева - оригинал;

2. Заявления от кандидатите (Приложение № 66 от изборните книжа) - 8 (осем) бр. в оригинал;

3. Декларации от кандидатите (Приложение № 67 от изборните книжа) - 8 (осем) бр. в оригинал;

4. Декларации от кандидатите (Приложение № 68 от изборните книжа) - 8 (осем) бр. в оригинал;

5. Пълномощно от 30.08.2014 г. от представляващите коалицията Марина Драгомирецкая и Маргарита Милева - оригинал.

6. Други документи - диск с имената и ЕГН на издигнатия кандидат, копие на решение за създаване на коалицията.

Съгласно посочените в предложението данни, всички издигнати кандидати са навършили 21 години.

Коалиция „ЛЕВИЦАТА И ЗЕЛЕНАТА ПАРТИЯ" е регистрирана за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. с Решение № 748-НС от 20.08.2014 г. на Централна избирателна комисия и е вписана с вх. № 7 от 20.08.2014 г. в Публичния електронен регистър на партиите и коалициите, регистрирани за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. (чл. 57, ал. 1, т. 13, буква „а" от ИК).

Районната избирателна комисия не констатира нередовности в подадените документи.

С оглед на изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и т. 8 във връзка с чл. 253, ал. 3, чл. 255 и чл. 258, ал. 1 от Изборния кодекс и Решение № 649-НС/06.08.2014 г. , Решение № 697-НС/14.08.2014 г., Решение № 748-НС от 20.08.2014 г. и Решение № 771-НС/22.08.2014 г. на Централната избирателна комисия, Районна избирателна комисия в 18-ти избирателен район-Разградски,

 

Р Е Ш И:

 

Регистрира и обявява кандидатската листа за народни представители в изборите на 5 октомври 2014 г., издигната и подредена от коалиция „ЛЕВИЦАТА И ЗЕЛЕНАТА ПАРТИЯ" в изборен район № 18 - Разградски, както следва:

№ по ред Имена ЕГН Постоянен адрес
1. Снежана Иванова Желязкова ... ...
2. Мариян Йорданов Димитров ... ...
3. Соня Йорданова Терзиева ... ...
4. Деница Ванева Йорданова ... ...
5. Иван Йорданов Иванов ... ...
6. Елица Боянова Йорданова ... ...
7. Мариана Румянова Костадинова ... ...
8. Ивелин Мариянов Димитров ... ...

Решението може да оспори пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Джанан Родоплу

СЕКРЕТАР:
Петя Стефанова

* Публикувано на 01.09.2014 в 21:08 часа

Свързани решения:

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол