Начало » Решения

Решения

Районна избирателна комисия Разград


РЕШЕНИЕ
№ 24-НС
Разград, 29.08.2014

ОТНОСНО: регистрация на кандидатска листа за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г., издигната в 18-ти изборен район-Разградски от коалиция „БСП лява България”

Постъпило е предложение от коалиция „БСП лява България", подписано от Михаил Миков в качеството му на представляващ коалицията, заведено във входящия регистър на кандидатските листи в изборен район № 18-Разградски за участие в изборите за народни представители за Народно събрание на 05.10.2014 г. под № 4 на 29 август 2014 г. в 14:20 ч. за регистрация на следните кандидати:

№ по ред Имена ЕГН Постоянен адрес
1. Стоян Димитров Ненчев ... ...
2. Димитър Стайков Стайков ... ...
3. Владимир Иванов Заимов ... ...
4. Доротея Георгиева Георгиева ... ...
5. Добрин Младенов Добрев ... ...
6. Муса Велиев Дурльов ... ...
7. Найден Хинков Късов ... ...
8. Таня Петрова Тодорова ... ...

Предложението е представено от Венелин Димитров Узунов, упълномощен с пълномощно № 41/28.08.2014 г., подписано от  Михаил Райков Миков, представляващ коалиция „БСП лява България" и от Кирил Илиев Илиев, упълномощен с пълномощно рег. № 40/28.08.2014 г. подписано от Михаил Райков Миков, представляващ коалиция „БСП лява България".

Към предложението са приложени следните документи:

1. Предложение по чл. 255, ал. 1 от ИК (Приложение № 64 от изборните книжа), подписано от Михаил Райков Миков - оригинал;

2. Заявления от кандидатите (Приложение № 66 от изборните книжа) - 8 (осем) бр. в оригинал;

3. Декларации от кандидатите (Приложение № 67 от изборните книжа) - 8 (осем) бр. в оригинал;

4. Декларации от кандидатите (Приложение № 68 от изборните книжа) - 8 (осем) бр. в оригинал;

5. Пълномощни от председателя и представляващия коалицията - № 41/28.08.2014 г. и  № 40/28.08.2014 г. -  заверени копия;

6. Други документи - диск с имената и ЕГН на издигнатите кандидати.

Съгласно посочените в предложението данни, всички издигнати кандидати са навършили 21 години и са с постоянен адрес на територията на изборен район № 18-Разградски.

Коалиция „БСП лява България" е регистрирана за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. с Решение № 746-НС от 20.08.2014 г. на Централна избирателна комисия и е вписана с вх. № 6 от 20.08.2014 г. в Публичния електронен регистър на партиите и коалициите, регистрирани за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. (чл. 57, ал. 1, т. 13, буква „а" от ИК).

Районната избирателна комисия не констатира нередовности в подадените документи.

С оглед на изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и т. 8 във връзка с чл. 253, ал. 3, чл. 255 и чл. 258, ал. 1 от Изборния кодекс и Решение № 649-НС/06.08.2014 г. , Решение № 697-НС/14.08.2014 г. , Решение № 746-НС от 20.08.2014 г. и Решение № 771-НС/22.08.2014 г. на Централната избирателна комисия, Районна избирателна комисия в 18-ти избирателен район-Разградски,

 

Р Е Ш И:

 

Регистрира и обявява кандидатската листа за народни представители в изборите на 5 октомври 2014 г., издигната и подредена от коалиция „БСП лява България" в изборен район № 18 - Разградски, както следва:

№ по ред Имена ЕГН Постоянен адрес
1. Стоян Димитров Ненчев ... ...
2. Димитър Стайков Стайков ... ...
3. Владимир Иванов Заимов ... ...
4. Доротея Георгиева Георгиева ... ...
5. Добрин Младенов Добрев ... ...
6. Муса Велиев Дурльов ... ...
7. Найден Хинков Късов ... ...
8. Таня Петрова Тодорова ... ...

 

Решението може да оспори пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Джанан Родоплу

СЕКРЕТАР:
Петя Стефанова

* Публикувано на 29.08.2014 в 19:02 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол