Начало » Решения

Решения

Районна избирателна комисия Разград


РЕШЕНИЕ
№ 21 -НС
Разград, 28.08.2014

ОТНОСНО: регистрация на кандидатска листа за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г., издигната в 18-ти изборен район-Разградски от политическа партия „Движение за права и свободи”

 

Постъпило е предложение от политическа партия „Движение за права и свободи", подписано от Лютви Ахмед Местан в качеството му на председател и представляващ партията, заведено във входящия регистър на кандидатските листи в изборен район № 18-Разградски за участие в изборите за народни представители за Народно събрание на 05.10.2014 г. под № 1 на 28 август 2014 г. в 14:22 ч. за регистрация на следните кандидати:

 

№ по ред Имена ЕГН Постоянен адрес
1. Ахмед Реджебов Ахмедов ... ...
2. Хасан Ахмед Адемов ... ...
3. Нигяр Сахлим Джафер ... ...
4. Хами Ибрахимов Хамиев ... ...
5. Самет Мехмед Хасан ... ...
6. Юзджан Мюзекяев Алиев ... ...
7. Юксел Мехмедов Алиев ... ...
8. Гюнай Хюсмен Хюсмен ... ...

 

Предложението е представено от Ахмед Реджебов Ахмедов, упълномощен с пълномощно № 18/06.08.2014 г., подписано от  Лютви Ахмед Местан, председател и представляващ ПП „Движение за права и свободи".

Към предложението са приложени следните документи:

1. Предложение по чл. 255, ал. 1 от ИК (Приложение № 64 от изборните книжа ), подписано от Лютви Местан в оригинал;

2. Заявления от кандидатите (Приложение № 66 от изборните книжа ) - 8 (осем) бр. в оригинал;

3. Декларации от кандидатите (Приложение № 67 от изборните книжа ) - 8 (осем) бр. в оригинал;

4. Декларации от кандидатите (Приложение № 68 от изборните книжа ) - 8 (осем) бр. в оригинал;

5. Пълномощно от председателя и представляващия партията - № 18 от 06.08.2014 г. в оригинал

6. Други документи - диск с имената и ЕГН на издигнатите кандидати; копие на удостоверение за актуално състояние на ПП „ДПС", издадено от Софийски градски съд, VІ-12 с-в на 07.08.2014 г. по ф. д. № 2574/1990.

Съгласно посочените в предложението данни, всички издигнати кандидати са навършили 21 години и са с постоянен адрес на територията на изборен район №18-Разградски.

Политическа партия „Движение за права и свободи" е регистрирана за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. с Решение № 752-НС от 20.08.2014 г. на Централна избирателна комисия и е вписана с вх. № 10 от 20.08.2014 г. в Публичния електронен регистър на партиите и коалициите регистрирани за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. (чл. 57, ал. 1, т. 13, буква „а" от ИК).

Районната избирателна комисия не констатира нередовности в подадените документи.

С оглед на изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и т. 8 във връзка с чл. 253, ал. 3, чл. 255 и чл. 258, ал. 1 от Изборния кодекс и Решение № 649-НС/06.08.2014 г. , Решение № 697-НС/14.08.2014 г ., Решение № 752-НС от 20.08.2014 г. и Решение № 771-НС/22.08.2014 г. на Централната избирателна комисия, Районна избирателна комисия в 18-ти избирателен район-Разградски,

 

Р Е Ш И:

 

Регистрира и обявява кандидатската листа за народни представители в изборите на 5 октомври 2014 г., издигната и подредена от политическа партия „Движение за права и свободи" в изборен район № 18 - Разградски, както следва:

 

№ по ред Имена ЕГН Постоянен адрес
1. Ахмед Реджебов Ахмедов ... ...
2. Хасан Ахмед Адемов ... ...
3. Нигяр Сахлим Джафер ... ...
4. Хами Ибрахимов Хамиев ... ...
5. Самет Мехмед Хасан ... ...
6. Юзджан Мюзекяев Алиев ... ...
7. Юксел Мехмедов Алиев ... ...
8. Гюнай Хюсмен Хюсмен ... ...

 

Решението може да оспори пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Джанан Родоплу

СЕКРЕТАР:
Петя Стефанова

* Публикувано на 28.08.2014 в 18:44 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол