Начало » Решения

Решения

Районна избирателна комисия Разград


РЕШЕНИЕ
№ 151 - НС
Разград, 05.10.2014

ОТНОСНО: Постъпила жалба от ПП „ГЕРБ” представлявана от Валентин Василев – областен координатор на ПП „ГЕРБ”, с вх. № 214/05.10.2014 г. 10:30 ч., заведена в РИК Разград с вх. № 214/05.10.2014 г. в 10:30 часа.

В жалбата се твърди, че на информационните табла, намиращи се пред изборните помещения и тези, намиращи се в кабините за гласуване, на кандидатската листа на Коалиция от партии „АБВ (Алтернатива за българско възраждане)" (с № 14 в бюлетината) номерацията на кандидатите от № 4 до № 7 вкл. е коригирана и изписването е извършено с химикал. Считат, че това е нарушение на ИК и на решение 662/07.08.2014 г. на ЦИК.
След откриване на изборния ден и преди постъпването на посочената жалба, по сигнал на секретаря на община Завет, РИК Разград се произнесе с решение № 148/05.10.2014 г. , с което се допусна поправка на техническа грешка в изписваненто на поредността на номерата на кандидатите от № 4 до № 7 вкл. в кандидатската листа № 14 на Коалиция от партии „АБВ" (Алтернатива за българско възраждане).
С оглед защитата на интересите на кандидатите в горецитираната кандидатска листа и поради липса на технологично време и обективна невъзможност за отпечатване на нови табла до края на изборния ден считаме, че това решение на РИК е своевременно и гарантира обезпечаване на непрекъснатост на изборния процес и защита правата на кандидатите в листата на „АБВ (Алтернатива за българско възраждане)" с № 14 в бюлетината.
Решението на РИК Разград е доведено до знанието на всички секционни избирателни комисии в изборен район 18-Разградски незабавно.
Предвид изложеното РИК Разград счита , че жалбата е неоснователна и следва да бъде оставена без уважение.

На основание чл. 72 ал.1 т.1 и т.20 от ИК РИК Разград


Р Е Ш И:

Остава без уважение жалбата на ПП „ГЕРБ", представлявана от Валентин Василев, заведена с вх. № 214/05.10.2014 г.

Решението взето в 11:20 часа с 14 (четиринадесет) гласа „ЗА", 0 (нула) гласа против, без особено мнение.

Решението може да се оспори чрез РИК пред ЦИК .

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Джанан Родоплу

СЕКРЕТАР:
Петя Стефанова

* Публикувано на 05.10.2014 в 11:55 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол