Начало » Решения

Решения

Районна избирателна комисия Разград


РЕШЕНИЕ
№ 144 - НС
Разград, 05.10.2014

ОТНОСНО: Жалба с вх. № 208/05.10.2014 г., заведена в 6.50 ч. от ПП „ГЕРБ“ относно констатирано нарушение на Изборния кодекс за несъвместимост в заемани длъжности на член на СИК № 44 Община Разград.

В постъпилата жалба от ПП „ГЕРБ с вх. № 208/05.10.2014 г., заведена в РИК-Разград в 06.50 ч. се сочи, че члена на СИК № 44 Община Разград в ОУ „Н. Й. Вапцаров" Цонка Великова Донева с ЕГН ........... има качество на общински съветник в Общински съвет Разград.
След извършена справка се установи, че посочените в жалбата факти отговарят на истината. Цонка Великова Донева е избрана за общински съветник в действащия в момента Общински съвет - Разград. Това представлява изборна длъжност в местен орган по смисъла на чл. 66 ал. 1, т. 2 от ИК. Същото лице е назначено за член на СИК № 44 в Община Разград. Налице е несъвместимост между двете длъжности по смисъла на посочената разпоредба на ИК. Веднага председателя на РИК-Разград г-жа Джанан Родоплу е провела разговор с Цонка Донева и същата е преустановила дейността си в посочената СИК.

С оглед на изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 1, т. 5 и чл. 96 във вр. с чл. 66 ал. 1, т. 2 от ИК, Районна избирателна комисия-Разград


РЕШИ:


ОСВОБОЖДАВА като член на СИК № 44 в Община гр. Разград - ОУ „Н. Й. Вапцаров" Цонка Великова Донева с ЕГН-................ поради несъвместимост в заеманите длъжности и анулира издаденото й удостоверение.
Решението е взето в 7.25 ч. с 9 (девет) гласа „ЗА".

Решението може да оспори пред ЦИК чрез РИК-Разград в тридневен срок от обявяването му.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Джанан Родоплу

СЕКРЕТАР:
Петя Стефанова

* Публикувано на 05.10.2014 в 07:58 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол