Начало » Решения

Решения

Районна избирателна комисия Разград


РЕШЕНИЕ
№ 130 - НС
Разград, 03.10.2014

ОТНОСНО: допълване на списъка на резервни членове на СИК и промяна в състава на СИК в ОБЩИНА САМУИЛ, назначени с Решение на РИК № 47-НС от 03.09.2014 г. предложени от ПП „ГЕРБ”.

Постъпило е писмено предложение от Петър Стоянов Василев, в качеството му на преупълномощен с пълномощно П - 340/14.08.2014г. от Валентин Стефанов Василев, областен координатор на ПП „ГЕРБ" Разград, в качеството му на пълрномощник на Бойко Методиев Борисов - председател и представляващ ПП „ГЕРБ",  заведено във входящия регистър на Районна избирателна комисия в изборен район № 18-Разградски с вх. № 184/03.10.2014 г. в 13:50 ч., относно допълване на списъка на резервни членове на СИК и промяна в състава на СИК в ОБЩИНА САМУИЛ, назначени с Решение на РИК № 47-НС от 03.09.2014 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 1, т. 4 и т. 5 от ИК, Районна избирателна комисия в 18-ти избирателен район-Разградски,

 

Р Е Ш И:

 

1. Допълва списъка на резервните членове на СИК в община Самуил, предложени от ПП „ГЕРБ", както следва:

Мариана Дацева Николова
Гюнюл Хюсмен Сюлейманова
Затие Заид Юмерова
Айгюн Айдън Сеидахмед
Нуртен Сезгин Февзи
Мустафа Хасан Мустафа
Невяна Иванова Методиева
Къймет Сабри Хасан
Живко Йорданов Николов
Гюлтен Халил Осман
Никола Друмев Пейчев
Светлозар Василев Нанев
Айше Мустафова Мусова
Пенка Георгиева Цанкова
Виктор Атанасов Матев
Виктория Николова Димитрова
Халил Хасан Муса
Алпер Зикри Чауш

 

2. Освобождава от съставите на СИК в община Самуил предложени от ПП"ГЕРБ" следните лица :

 • В СИК № 181400002 с. Богомилци: Хюсеин Юсуф Хюсеин на длъжността „секретар " и анулира издаденото му удостоверение.
 • В СИК № 181400003 с. Владимировци: Хабибе Абтула Ибрям на длъжността „член " и анулира издаденото й удостоверение.
 • В СИК № 181400005 с. Голяма Вода: Ахмед Шабан Ахмед на длъжността „зам. председател ", Шабан Хюсеин Хюсеин на длъжността „член", Кятибе Рамис Алиева на длъжността „член", и анулира издадените им удостоверения.
 • В СИК № 181400007 с. Желязковец: Пенка Ганчева Дечева на длъжността „секретар " и анулира издаденото й удостоверение.
 • В СИК № 181400008 с. Здравец: Хатидже Ефраимова Салиева на длъжността „член " и анулира издаденото й удостоверение.
 • В СИК № 181400009 с. Кривица: Хюсеин Хасан Карареджеб на длъжността „секретар", Милка Панчева Стефанова на длъжността „член", Али Мехмед Яхя на длъжността „член", и анулира издадените им удостоверения.
 • В СИК № 181400010 с. Ножарово: Назифе Ахмед Шакир на длъжността „секретар " и анулира издаденото й удостоверение.
 • В СИК № 181400013 с. Хума: Пейчо Друмев Пейчев на длъжността „зам. председател ", Севдим Сали Мусов на длъжността „член", Халиме Ерсинова Салиева на длъжността „член", и анулира издадените им удостоверения.
 • В СИК № 181400014 с. Хърсово: Нежля Осман Юсуф на длъжността „член " и анулира издаденото й удостоверение.
 • В СИК № 181400015 с. Самуил: Емилия Александрова Русева на длъжността „член " и анулира издаденото й удостоверение.
 • В СИК № 181400017 с.Владимировци: Зайде Мустафа Ефраим на длъжността „председател", Джемиле Ахмед Ефраим на длъжността „член", и анулира издадените им удостоверения.

 

3. Назначава в СИК в община Самуил следните лица:

 

Секция Адрес Име, Презиме, фамилия Длъжност в комисията
182900002 с.Богомилци Мариана Дацева Николова Секретар
182900003 с.Владимировци Алпер Зикри Чауш Член
182900005 с.Голяма вода Гюнюл Хюсмен Сюлейманова Член
Затие Заид Юмерова Зам. председател
Айгюн Айдън Сеидахмед Член
182900007 с.Желязковец Нуртен Сезгин Февзи Секретар
182900008 с.Здравец Мустафа Хасан Мустафа Член
182900009 с.Кривица Невяна Иванова Методиева Член
Къймет Сабри Хасан Член
Живко Йорданов Николов Секретар
182900010 с.Ножарово Емине Исмаил Сюлейман
Гюлтен Халил Осман
Секретар
Член
182900013 с.Хума Никола Друмев Пейчев Зам. председател
Светлозар Василев Нанев Член
Айше Мустафова Мусова Член
182900014 с.Хърсово Пенка Георгиева Цанкова Член
182900015 с.Самуил Виктор Атанасов Матев Член
182900017 с. Владимировци Виктория Николова Димитрова Председател
Халил Хасан Муса Член

 

Решението може да се оспори пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Джанан Родоплу

СЕКРЕТАР:
Петя Стефанова

* Публикувано на 03.10.2014 в 20:28 часа

Свързани решения:

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол